Kroontekst_logo

Rust dankzij corona
Minder agressie en epileptische aanvallen, meer vrolijkheid en alertheid. Veel mensen met een beperking bloeiden op tijdens de coronamaatregelen. Wat kunnen zorgorganisaties hiervan leren? Lees verder

Een einde aan het rotgevoel
Jaarlijks maken tientallen jongeren een eind aan hun leven. Ze kunnen de chaos in hun hoofd niet meer aan, voelen zich weinig waard en denken dat niemand ze zal missen. Lees verder

Vernieuwend tot in de vezels
Sommige bestuurders voeren vernieuwingen door die de hele sector veranderen. Hoeveel lef komt daarbij kijken? Zorgvisie vroeg het Jos de Blok, Peter Bennemeer, Rob Hoogma en Marijke van Putten. Lees verder

Rechten van mensen met een beperking: 'Het kan echt wel!'
Nederland ratificeert eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Wat betekent dat voor de gehandicaptensector? ‘De ja-maar-discussies zijn voorbij.’ Lees verder

Thuis blijven ondanks forse problemen
Flexible Assertive Community Treatment (FACT) kan opname in een kliniek voorkomen. Vanuit de ggz waait de aanpak nu over naar de gehandicaptenzorg. Een reportage. Lees verder

'Wij zijn hun ogen en oren'
Marleen Janssen is de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld. Haar doel, een menswaardig bestaan voor doofblinden, is nog lang niet bereikt. ‘Mensen worden verstandelijk gehandicapt gemáákt.’ Lees verder

Geslaagde uitkomstbekostiging in het buitenland
Nederland heeft nog een lange weg te gaan naar zorgbekostiging op basis van uitkomsten. Buitenlandse voorbeelden laten zien dat succes niet vanzelf spreekt. Lees verder

Niet langer een chemo te veel
Zinloze behandelingen maken de gezondheidszorg uiteindelijk onbetaalbaar. Maar hoe bepaal je of zorg gepast is? Kenners zetten in op betere richtlijnen, kostenbewuste burgers en meer oog voor kwaliteit van leven. Lees verder

'Probeer het op een gewone school'
Kinderen met Downsyndroom leren meer op een reguliere school dan in het speciaal onderwijs. Maar het werkt alleen als de school hun aanwezigheid vanzelfsprekend vindt. Lees verder 

Iets doen voor een ander
Minder professionele zorg, meer hulp vanuit de sociale omgeving. Dat is de bedoeling bij de bezuiniging op de langdurige zorg. Wat vinden mantelzorgers en vrijwiligers van dit beroep op hun hulpvaardigheid? Lees verder

Patiëntveiligheid is doel nummer 1
De zorg veiliger maken lukt niet met strengere sancties en protocollen. Wat wel werkt, is veiligheid uitroepen tot het belangrijkste organisatiedoel. Dat schrijft kwaliteitsdeskundige Don Berwick in A Promise to Learn. Lees verder

Het einde van het verzorgingshuis
Door het scheiden van wonen en zorg komen er minder verzorgingshuizen. Wat gebeurt er met bewoners als een verzorgingshuis sluit? En hoe moet het in krimpgemeenten, waar straks helemaal geen tehuis meer is? Lees verder

Bestuur Osira hoorde, zag en zweeg
Een combinatie van slecht bestuur en ongeschikte zorgverleners leidde tot schrijnende situaties bij Osiragroep Amstelring. Een reconstructie. Lees verder

De patiënt aan de macht
Bas Bloem en Jan Kremer zijn artsen met een missie. De Nijmeegse specialisten willen de zeggenschap in de gezondheidszorg radicaal verschuiven naar de patiënt. Lees verder

Onthutsend
Psychiatrische patiënten moeten een eigen bijdrage gaan betalen. De minister van VWS beschouwt psychiatrische ziekten kennelijk als ongemakken waar niet per se een dokter aan te pas hoeft te komen. Lees verder

Anti-separeerbeleid in de praktijk
Het terugdringen van separatie in de ggz is een hele kluif. Ook voor Spaarnepoort, vorig jaar door de inspectie uitgeroepen tot voorbeeldafdeling. ‘Het is toch ingewikkeld om incidenten echt voor te zijn.’ Lees verder

Te druk voor kwaliteit
Alle bestuurders vinden goede zorg belangrijk. Maar ze houden zich meer bezig met fusies dan met de kwaliteit op de werkvloer. Lees verder

Onder de paraplu van de instelling
Het appartementencomplex Moermontstede is een bijzondere woonvorm voor psychiatrische patiënten. De bewoners wonen er zelfstandig, maar toch beschermd. Lees verder

Bijbetalen voor de douche
Een nieuw verschijnsel doet zijn intrede in de zorg: bijbetalen voor extra verzorging. Hoewel veel zorgverleners bedenkingen hebben bij het pluspakket, lijkt de ontwikkeling niet te stuiten. Lees verder

Hoe word je een goeroe?
De arbeidsvoorwaarden voor managementgoeroes zijn uitstekend. Maar hoe valt deze eerbiedwaardige status te bereiken? Tien adviezen om het tot goeroe te schoppen ­– met adviezen van vier gevestigde grootheden. Lees verder

TERUG

HOME_kroontekst
krista@kroontekst.nl • telefoon 020 737 06 64